Teatr NSA w Nowym Sączu

 

Bogusław Schaeffer

AUDIENCJA III, czyli RAJ ESKIMOSÓW

dla aktora i aktorki

 

opracowanie i reżyseria – Janusz MICHALIK

 

Osoby:

ON – Marcin KRÓL

ONA – Kinga KRÓL

 

 „Audiencja III czyli Raj Eskimosów” jest środkowym utworem w pięcioczęściowym cyklu „Audiencji”, napisanym przez polskiego kompozytora, teoretyka muzyki, ale i dramaturga Bogusława Schaeffera w 1964 r. Cykl ten  burzył tradycyjną sztukę teatru poprzez przekraczanie jej granic, afabularność, groteskową abstrakcję i żywioł improwizacji aktorskiej.

„Zaczyna się od wykładu o muzyce, ale wykładowca jest tylko człowiekiem, ma swoje problemy, pasje, kompleksy, zamiłowania i ulubione tematy. Jego partnerka – ma również swoje problemy. Oboje są sobie niekiedy bliscy (w jednej ze scen łączy ich miłość), innym razem są wobec siebie obojętni, jeszcze innym razem powstaje między nimi antagonizm duchowy i intelektualny. Charakterystyczne jest zwielokrotnienie obu osobowości: ani JEGO ( choć zakrojony jest tak niebogato ), ani JEJ nie da się sprowadzić do jakiegoś jednego typu psychicznego. Dla aktorów jest to niezwykle trudne zadanie, wymagające stałej transformacji. (…) Mój teatr – to teatr słowa. Ale też teatr fantazji. Mojemu teatrowi niepotrzebne są wyrafinowane dekoracje, tworzy się dzięki słowu i aktorom; dzięki słowu, które spełnia najwyższe funkcje teatralne i dzięki aktorom, którzy muszą zapomnieć, że ktoś ich szkolił na teatralnych funkcjonariuszy. (…) Jestem za teatrem, którego przesłanie trzeba odgadnąć, za teatrem, którego akcja nie rozwija się logicznie, bo gdzie my w życiu mamy logikę, w czym? (…)” Bogusław Schaeffer

Janusz Michalik powraca do „Audiencji III” w Teatrze NSA po 32 latach, tym razem wyłącznie jako reżyser, powierzając role Aktora i Aktorki Marcinowi Królowi i Kindze Król – absolwentowi i obecnej studentce krakowskiej szkoły aktorskiej SPOT. Zabiorą oni widzów do wyimaginowanego przez Bogusława Schaeffera Raju Eskimosów na kilka miesięcy przed 40-tymi urodzinami nowosądeckiego Teatru