3.10. (wtorek) – godz. 18.00

„NIE NARZEKAMY!!!” wg tekstów Urszuli Kozioł i Sławomira Mrożka

Scena Teatralna przy SOKOLE w Starym Sączu

 

Reżyseria: Elwira MICHALSKA i Mieczysław FILIPCZYK

Obsada: Jolanta GRUCA, Stanisława MARDUŁA, Krystyna SZEWCZYK, Anna LIPKA, Sara SOBCZAK, Barbara SOBOŃ-GURBA, Sławomir BODZIONY,        Kamil JAKUBOWSKI, Nikola BIROŚ, Wiktoria BOŁOZ, Amelie FOLGAR, Klaudia KUROWSKA, Małgorzata OGORZAŁY, Izabela OLEKSY, Alex OLSZOWSKI,   Julia RUCIŃSKA

 

Cena biletu: 25 zł

 

Spektakl na inaugurację działalności amatorskiej Sceny Teatralnej przy starosądeckim SOKOLE, zrealizowany na podstawie fragmentów sztuki „Trzy światy” Urszuli Kozioł, znanej głównie jako poetka, ale tworzącej także dramaty w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

To oryginalna literatura mocno zakorzeniona w teatrze absurdu, zadającą istotne pytania o naturę ludzkiego dialogu, a tak naprawdę o jego rozbicie, przejawiające się w zaburzonej komunikacji. Takim też absurdalnym i groteskowym językiem posługują się postaci przedstawienia „Nie narzekamy!”, zamknięte w przestrzeni „ni to strychu – ni szopy”, pełnej także dziwnych akcesoriów i przedmiotów.  Akcja spektaklu osnuta jest głównie wokół zakazu gry w piłkę, wydanego przez władczą Contessę, chociaż to tylko punkt wyjścia do ukazania uniwersalnych mechanizmów sprawowania władzy i wiecznego buntu przeciwko niej. W oś fabularną sztuki wplecione zostały przez autorkę pozbawione większego sensu wypowiedzi i slogany, a przez realizatorów spektaklu także cytaty z „Indyka” S. Mrożka, wywołując poprzez ten zabieg niewątpliwy efekt komiczny. Ale sens nadrzędny i wymowa przedstawienia – pozostawiające odbiorcy duży margines własnej indywidualnej interpretacji – pozostają o wiele poważniejsze, w kontekście ludzkiej komunikacji a przede wszystkim egzystencji.

fot. Mieczysław Filipczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content